تېلېفون نومۇرىمىز بىلەن توردا قىسقا ئۇچۇر ۋە قىسقا ئۇچۇر دەلىللەش كودىنى تاپشۇرۇۋېلىڭ +447732342410

ئۇچۇرلارنى يېڭىلاش
ئەۋەتكۈچى: 447709661347

Which child is this x

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447793495668

Think you sent this to the wrong number. I'm not your mum!

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447753292919

Tried WhatsApp no answer! X

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447703006923

Hi I think text the wrong number

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447523578444

Im not your mom,you have got wrong number

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447523578444

Oi stop texting me

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447873647685

U think I'm dumb fucking Reatrd

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447873647685

Suck your mum u silly bastered

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447523696608

What's your name?

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447759057230

How does FUCK OFF sound !!!!

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447779645809

Fuck off

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447783140121

???

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447783140121

Who is this

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447368527286

Who are you

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447526235644

I think you've got the wrong number sorry

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447510388580

Yh ok

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447935065571

Sorry who is?

2 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447849673697

Die you cunt should never of had you

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447874814441

okay cheers for that

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447710455388

Are you having a laugh

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447512036342

🖕🖕🖕

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447715583089

That's weird I am not a mum

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447544876277

sorry mate u got the wrong number u tart

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447803483269

Sorry you have got the wrong person

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447591170568

this message is for me

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447803503803

No prob

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447803503803

Think sent to wrong person x

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447453278646

i don't have a kid idiot

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447515688046

Its paddy xx

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447703436366

I think you have sent this to the wrong mobile number

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447857708725

Your mums in safe hands don't worry 😋

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447739903851

Wrong number, I'm not ya mum....

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447513104298

Oh no that's not good. What phone have u got now?

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447791213096

Fuck off

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447944856835

Hey mum here - got your text - how can I help darling?

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 447909534386

Wrong number sorry

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: giffgaff

Welcome to giffgaff, glad to meet you. Your new giffgaff number is 07933188889.

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: 43432

Hey, we're chuffed you've chosen giffgaff. Head to www.giffgaff.com/activate?SSN=8944110068588645817 to get set up. The site's free to visit, whether you've oodles of data or haven't got a megabyte.

3 ھەپتەs ago

ئەۋەتكۈچى: YallaLudo

[YallaLudo] 347952 is your verification code, welcome to Yalla Ludo!

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 6888. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Verify

Your verification code is 672607.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Verify

Your verification code is 920149.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Verify

Your verification code is 173184.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-341853 este codul de verificare Google.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-080441 este codul de verificare Google.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447546578826

G-233497 este codul de verificare Google.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-320609 este codul de verificare Google.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-243688 este codul de verificare Google.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-916406 is your Google verification code.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Bolt

<#> Votre code d'activation Bolt est 7219. Ne partagez votre code avec personne. ID: WdpiXhIekmh

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: From_Tesco

1 of 3: Tesco Mobile: You've got 2048.0 MB left in your Rocket Pack until it renews on 17/11

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: From_Tesco

2 of 3: Tesco Mobile: You've got 262 texts left of your daily fair use limit of 400. To renew or change, call 282 free.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: From_Tesco

3 of 3: Tesco Mobile: You've got 500 minutes left in your Rocket Pack until 17/11.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Bolt

<#> Votre code d'activation Bolt est 1623. Ne partagez votre code avec personne. ID: WdpiXhIekmh

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 4646. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: IMO

<#> imo verification code: 4293. Never share this code with anyone. LGIS0nvV16S

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Verify

<#> Your imo verification code is 4456. DO NOT share with anyone else to prevent account being compromised. W5EUe21Qadh

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: IMO

<#> Your imo verification code is 9087. DO NOT share with anyone else to prevent account being compromised. W5EUe21Qadh

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Verify

Telegram code 22105

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447513474623

Get off ye arse n get a job you're no longer a daughter of mine

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447941347060

I think you've got the wrong number

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Bolt

<#> Votre code d'activation Bolt est 3075. Ne partagez votre code avec personne. ID: WdpiXhIekmh

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 0819. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447933188401

I love you

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447784454930

U are barstad

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447511857759

Who is this?

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447875244141

Sorry you got the wrong number mate

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: FACEBOOK

<#> 99186029 is your Facebook password reset code H29Q+Fsn4Sr

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Verify

Telegram code: 63392 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/63392

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-888615 : votre code de validation Google

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-172958 : votre code de validation Google

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447933603810

G-826601 : votre code de validation Google

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447594410165

G-019892 : votre code de validation Google

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-475837 : votre code de validation Google

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Verify

Telegram code: 65621 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/65621 oLeq9AcOZkT

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Verify

Telegram code: 71254 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/71254 oLeq9AcOZkT

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Paddy Power

046807 is your PaddyPower promotion validation code.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-569651 is your Google verification code.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-221620 : votre code de validation Google

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Google

G-989441 : votre code de validation Google

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: SBK

Your SBK code is 999893. Do not share this code with anyone.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 442071971444

4697 is your validation code for Mr Green. You can validate later by visiting Mr Green and logging in using your e-mail and password.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: YUBO

Yubo code: 9600. Valid for 5 minutes.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 8801701318330

i think you got the wrong number😛😛

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: IMO

<#> imo verification code: 0840. Never share this code with anyone. LGIS0nvV16S

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447904745028

Who

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Telegram

Telegram code 42407

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447850441396

????

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: Telegram

Telegram code: 70231 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/70231

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447835215784

no

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447703524059

Hi who is this please

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447879891284

Who is this?

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447878339170

Okay

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447591890294

Who's this

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447803182327

Scam

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447856782296

Who's this ?

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447592883631

You have the wrong number, sorry.

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447875158825

Fuck off

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447803772748

i think you got the wrong number

1 ئاي ago

ئەۋەتكۈچى: 447745816650

Sent to wrong person

1 ئاي ago