รับข้อความ SMS และรหัสยืนยัน SMS ออนไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเรา +447749698207

รีเฟรชข้อความ
ผู้ส่ง: 447547898584

Son, you promised to never contact me again after the summer of 2018. Still can't believe you shat on that poor defenceless nun.

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447907739442

Can you ring me?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447522305720

And a man

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447907739442

Hi hun I tried to what's up no reply

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447522305720

I'm an orphan

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447927657705

Hi my love. Oh no. So sorry to hear that. Hope you drown along with your new phone x

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447742499352

Got the wrong person

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447753407061

Hey, just to let you you've messaged the wrong number. Cheers!

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447894987194

Who is this

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447521145826

I think you have the wrong number

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447522656558

Nina

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447784874903

Just landed

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447784874903

This kel or rob x

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447904242224

Who is this though? And who's yer Ma?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447904242224

Okay

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368535036

Max how have you broke your phone?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447513194427

Lmfao.....mum aye..... I'm a guy I'm ma 30's

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447763449964

Fuck u scammer

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447521454480

I'm not stupid lad 😂

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447742136769

Hi, not sure who this is but it's certainly not mum

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447951642120

Scammers

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447516666402

Nice try buddy 🤣

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447748942307

Who is this

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447309647290

Nah son

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447895541940

Not sure you've sent this to the right person, I'm a man, not your mum

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447731929301

im confused

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447731929301

oh bollocks

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447788552155

Who is this

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447562672565

Who's this

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447713463704

And who's number is it how can you use it

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447713463704

WhatsApp to who

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447753183169

Hi son, can you call me back please? X

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447789796774

Hello

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447789796774

Oh

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447563997643

Wrong number

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447514574379

second time in less than a month, what sort of 5 year old are you? how many trap phones do you have?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447514242665

😑

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447927679098

Give my head peace SCAMMER ALERT

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447956108912

🖕

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447811376515

Who's this ?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: giffgaff

Welcome to giffgaff, glad to meet you. Your new giffgaff number is 07514751161.

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43432

Hey, we're chuffed you've chosen giffgaff. Head to www.giffgaff.com/activate?SSN=8944110068678650651 to get set up. The site's free to visit, whether you've oodles of data or haven't got a megabyte.

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 62884

Your LINK verification code is: 558170

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 1194. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Libon

Libon code: 9322. Valid for 10 minutes.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

Código de ativação Bolt: 1758. Não o partilhes.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447542380602

NHS Alert: You've been in close contact with someone who has tested positive. Please order a free test by visiting: https://uk-health-data.com

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code: 62560 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/62560 oLeq9AcOZkT

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: From_Tesco

1 of 3: Tesco Mobile: You've got 2048.0 MB left in your Rocket Pack until it renews on 17/11

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: From_Tesco

3 of 3: Tesco Mobile: You've got 500 minutes left in your Rocket Pack until 17/11.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: From_Tesco

3 of 3: Tesco Mobile: You've got 500 minutes left in your Rocket Pack until 17/11.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: From_Tesco

2 of 3: Tesco Mobile: You've got 247 texts left of your daily fair use limit of 400. To renew or change, call 282 free.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-724826 : votre code de validation Google

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447907347857

Cannot figure out how to add to WhatsApp your number 07951315324 hope you get this

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801968596

This is a number who doesn't know who you are

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447704801813

Not sure how or who Mum

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447704801813

Not sure how or who Mum

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447955100017

Got the wrong number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447885412463

Fck off

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447874779573

You've got the wrong number sorry

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447707991367

yes really lol

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447708178798

I don't have this one on wassapp babe x

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447999450425

Who this

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447889850631

What number?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447784973716

Who

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code: 80817 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/80817

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447593256223

🍆

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 5750. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Paddy Power

980507 is your PaddyPower promotion validation code.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447840551333

A⁢u⁤thentication code is 14⁤2⁢7⁤47

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

Código de ativação Bolt: 9299. Não o partilhes.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code: 36802 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/36802

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-195879 is your Google verification code.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447702508968

Who is this?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447845716861

Okay love xxx

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447751817606

Oh dear. What a pain. I've just been to Duncan's to see them. What a lovely day today. X

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447928950156

I think you got the wrong number...

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447849852455

Think you have the wrong number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447596420193

Sorry, this is not your mum

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: FuelCycle

Your verification code is: 235743

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447871658111

Sorry who is this, you might have the wrong number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447809772666

Hi, I'm not your mum 😅 you got the wrong number unfortunately.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447856485798

Wrong number!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447834628832

???? Think you've got the wrong number!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447936372247

Fuck off

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447887414283

Sorry wrong person

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 99293000896169

<#> OTP: <601026> Welcome to Moj. India's favourite app +LSKMUVt/Mm.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: YUBO

Yubo code: 6532. Valid for 5 minutes.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code: 99021 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/99021

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: DiDi

[99]VOCE GANHOU 100%OFF na proxima corrida com o 99Moto! Valido do dia 18/10 a 24/10 limitado a R$10. Aproveite!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code 82700

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 5566. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 5385. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

2224 to twój kod aktywacyjny Bolt.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-333114 ist Ihr Google-Bestätigungscode.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-507008 yra jūsų „Google“ patvirtinimo kodas.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447707262600

G-804874 : votre code de validation Google

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-352339 : votre code de validation Google

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-137529 : votre code de validation Google

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: kwai

[Kwai]2233 is your verification code. 1SOg125aZCD

1 เดือน มาแล้ว