รับข้อความ SMS และรหัสยืนยัน SMS ออนไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเรา +447749618664

รีเฟรชข้อความ
ผู้ส่ง: 447709670740

And 14

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447709670740

Dickhead

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447709670740

I'm a man

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447709670740

Fuck off

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447709668799

?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447921505525

I don't use WhatsApp

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447707309526

I never gave birth to a child yet lol

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447563222590

Who is this

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447707309526

Oh my god its a miricale

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447751242838

Sorry, I think you have the wrong number.

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447388120078

Get fucked

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447860468846

Piss off you scamming robbing lying scum bags

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447934881836

Mum, last time I checked I didn't have a fanny What a fail

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447598748598

Hi I'm not sure you've got the right number

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801580318

Who is it.

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801580318

What's the matter.

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368533594

Who is this ?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368533594

Who is this ? D or T . XXXX

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368532763

I've rolled over the data though

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368529383

I dont have any children

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447922068443

Who is this x

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447703577007

+44 7835 796505

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447789902796

I've text it and it's off

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447771755950

Mum when did that happen? Confused!!!!!

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447843023802

They should all be on your SIM card love or that's what I thought aw bless you hope you get one sorted xX❤️

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447921210616

No thanks

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447845957219

I don't want it stop calling me and any way u did not contact me any way

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447309098007

Sorry wrong number

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447811362536

Who is this it not my son as I have spoken to him lol

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447808929228

Who is this please ?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447341333158

Fuck off

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447731363869

??

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447731958534

I'm not ur fucking mum

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447788545512

Who are you?

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447927509089

Let's chat on WhatsApp! It's a fast, simple, and secure app we can use to message and call each other for free. Get it at https://whatsapp.com/dl/

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447453278991

Wrong number

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447535052789

I'm not your mum

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447936051830

Wrong number sorry x

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447849059261

Okay

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447549604297

I think you may have the wrong number

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447564939697

You have been warned already police have been informed 🤬🤬🤬

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447514736551

What the bab why u done that for xxxx

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43431

Hi, that text was charged from your giffgaff credit balance. Your credit balance is now £3.92. Stop notifications: giff.ly/stopbn

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447927509089

Hi Harry, is that really you?

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447803488688

Who are you

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: giffgaff

Welcome to giffgaff, glad to meet you. Your new giffgaff number is 07835796505.

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43432

Hey, we're chuffed you've chosen giffgaff. Head to www.giffgaff.com/activate?SSN=8944110068677989936 to get set up. The site's free to visit, whether you've oodles of data or haven't got a megabyte.

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: TikTok

‌يُعد [TikTok] 6087 بمثابة رمز التحقق الخاص بك

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 1302. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: TikTok

يُعد [TikTok] 6474 بمثابة رمز التحقق الخاص بك

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: TikTok

[#]يُعد [TikTok] 7742 بمثابة رمز التحقق الخاص بك 3gg+Nv9RHae

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: TikTok

[#]يُعد [TikTok] 482743 بمثابة رمز التحقق الخاص بك fJpzQvK2eu1

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 3168. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-971766 : votre code de validation Google

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-120580 ist Ihr Google-Best(tigungscode.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-669792 ist Ihr Google-Best(tigungscode.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447763701759

G-379336 ist Ihr Google-Bestätigungscode.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447707254996

G-969524 ist Ihr Google-Bestätigungscode.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 99293000021744

Votre compte WhatsApp sera enregistrAC sur un nouvel appareil Ne donnez ce code A personne Votre code WhatsApp : 160-306

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447481344528

Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: From_Tesco

1 of 3: Tesco Mobile: You've got 2048.0 MB left in your Rocket Pack until it renews on 17/11

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: From_Tesco

3 of 3: Tesco Mobile: You've got 500 minutes left in your Rocket Pack until 17/11.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: From_Tesco

2 of 3: Tesco Mobile: You've got 246 texts left of your daily fair use limit of 400. To renew or change, call 282 free.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Facebook

689 402 is your Instagram code. Don't share it.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: YUBO

Yubo code: 6958. Valid for 5 minutes.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Votre code d'activation Bolt est 8338. Ne partagez votre code avec personne. ID: WdpiXhIekmh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447875671283

🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447547991514

Lol 😆 🤣 😂 😹 😆

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 4029. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447599316041

I don't have kids you must have the wrong number sorry

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447999738072

Can you lend me 50 quid son/daughter

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447886320296

Who is this

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447783530761

Rat-toothed cunt

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447783530761

Good luck selling those puppies!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447879052723

What's your name

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447926551191

Who

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447933651028

Wrong person

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Amazon

867212 is your Amazon OTP. Do not share it with anyone.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-047613 ist Ihr Google-Best(tigungscode.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-986827 ist Ihr Google-Bestätigungscode.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-118417 ist Ihr Google-Best(tigungscode.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-875745 ist Ihr Google-Best(tigungscode.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-809095 ist Ihr Google-Bestätigungscode.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: MrGreen

Your Mr Green account could be restricted temporarily if we are unable to verify your identity. Please take a quick picture of your ID and proof of address with your mobile and upload them via this link: www.mrgr.ee/hB2l30pwLZI To opt out go to: https://mrgreen.com/u BeGambleAware.org

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 442071971444

1699 is your validation code for Mr Green. You can validate later by visiting Mr Green and logging in using your e-mail and password.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 99293000165727

Tu cuenta de WhatsApp esta siendo registrada en un dispositivo nuevo No compartas el codigo con nadie Tu codigo de WhatsApp es: 712-308

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447857286865

What happened to your phone how's phone are you using x

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: FuelCycle

Your verification code is: 096201

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: FuelCycle

Your verification code is: 977378

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447749628911

Hi, I can guarantee you Im not your mum, so please give me a name and I will redirect you.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447858147691

No

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447903092452

Go fuck your self 🖕🖕

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447840344757

Hi there, I am afraid that's the wrong number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447599550626

I don't have a son in 12 dumb ass Mayby learn your customer bitch

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: DISCORD

Your Discord verification code is: 054912

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447713642047

Which friend are you out with? Are u okay?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447713642047

Okay son xx

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447592339318

Don't contact me again you know me and your Dad hate your fucking guts

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447850157819

Who's this

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447763784355

Who's this?

1 เดือน มาแล้ว