รับข้อความ SMS และรหัสยืนยัน SMS ออนไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเรา +447716361069

รีเฟรชข้อความ
ผู้ส่ง: 447709669813

hate to break it you but wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447871763338

Who is this

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447912014145

Go fuck yourselves I don't have any kids looser

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447871763338

Adele?

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447563133634

Fuck Off Knob Head

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447928008033

I am not your mum you have the wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447821539865

hiya is this you greig.

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447515355554

😆

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447793067035

Hi, wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447594961529

Ok that you Lottie

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447808220500

Jog on nobhead

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447711489802

Yo, sorry think you've got the wrong number! I'm only 17 aha, sorry for any inconvenience! :)

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447547803416

Sorry who is this?

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447824825836

Sorry, wrong number.

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447513940960

Lol Fuck you!

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447568736320

Who's that

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447834520132

Hi! Who r u, pls?

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447772569683

Which child are you? I'm not giving more money, ask your dad

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447544149673

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368530038

Omg daughter 😭😭😭😭

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368528903

Hi think you got the wrong number sorry

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447593633416

Fuck off you scamming cunt!!!

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447926027155

Who's this?

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447519120426

I don't have What's App

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447850453143

Sorry but you've messaged the wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447519120426

Ok

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447850453143

Sorry but you've messaged the wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447856280658

Hi sorry you've texted the wrong number, I'm a male student. Sorry again but best wishes

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447713895275

It says offer not available.

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368423188

Please do not contact me again

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447927458276

Is this a scam bby xxxxxxxxxxxx💙🤩🌎

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447851435270

Sorry you've messaged the wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447547813843

Fuck off dick head

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447821989310

Think you have the wrong number. ??

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447922520932

You will have to show me on Saturday

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447594908329

Answer on wats app

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447594908329

??

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447594908329

Hi Reubs I've called the number on wats app no answer can you call me please x

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447917352635

Fuck off look for an other mum

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447732852553

Wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447453271698

Hi i think you have the wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447736769993

Really? You expect me to believe this you thieving lowlife scum

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43431

Hi, that text was charged from your giffgaff credit balance. Your credit balance is now £3.92. Stop notifications: giff.ly/stopbn

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447858728795

Get a fucking job, you pathetic scum bag!!

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447763771241

Im gonna phone the police

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447763771241

F off twat go get money of someone else

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447753365484

Fuck off

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447816670680

Think you have rang person

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801175834

What child you're ar 😁I have two

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447895398239

Ain't got WhatsApp

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: giffgaff

Welcome to giffgaff, glad to meet you. Your new giffgaff number is 07598412015.

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43432

Hey, we're chuffed you've chosen giffgaff. Head to www.giffgaff.com/activate?SSN=8944110068589130348 to get set up. The site's free to visit, whether you've oodles of data or haven't got a megabyte.

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 99293000701104

Votre compte WhatsApp sera enregistrAC sur un nouvel appareil Ne donnez ce code A personne Votre code WhatsApp : 790-332

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Twitter

Twitter confirmation code: 747585

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Twitter

Twitter confirmation code: 783840

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: YUBO

Yubo code: 6602. Valid for 5 minutes.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

Código de ativação Bolt: 8054. Não o partilhes.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Paddy Power

015476 is your PaddyPower promotion validation code.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: From_Tesco

1 of 3: Tesco Mobile: You've got 2048.0 MB left in your Rocket Pack until it renews on 18/11

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: From_Tesco

2 of 3: Tesco Mobile: You've got 251 texts left of your daily fair use limit of 400. To renew or change, call 282 free.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: From_Tesco

3 of 3: Tesco Mobile: You've got 500 minutes left in your Rocket Pack until 18/11.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447511191670

Hi would you like some money too

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> 4610 to twój kod aktywacyjny Bolt. ID: WdpiXhIekmh

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: FACEBOOK

<#> 607102 is your Facebook code Laz+nxCarLW

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447908136136

Think you have the wrong number

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: FACEBOOK

<#> 607102 is your Facebook code H29Q+Fsn4Sr

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447941072378

You might have the wrong number I'm afraid. I certainly don't have any children!

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801595274

And no I can't, I ain't yo mama.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801595274

Say what?

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 3666. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447783459627

How are you

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447783459627

No problem

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447783459627

Okay

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801625693

You texted the wrong number I'm afraid

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447784344310

I don't think I'm your mum

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447599216019

Sorry you must have the wrong number

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447521938169

I ain't your mum.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447885551273

?

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447885266411

Which friend?

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447939132093

And I've reported your number

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447793153537

Think you have the wrong number

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447547668671

😂

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447939132093

Fuck off you lowlife scumbag! Hope you fall off a cliff nobody bothers to rescue you I cannot believe people are you trying to scam people. Try going out making an honest living but they're still drop off the Earth

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447879447535

Okay

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-559854 is your Google verification code.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Twitter

Twitter confirmation code: 428052

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 2073. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Betano

Salut, marefinala! Prima depunere de 50lei pe Betano iti aduce pana la 500lei Bonus, precum si 50lei Free Bet ziua urmatoare! https://ro.betano.com/

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 442071971444

5431 is your validation code for Mr Green. You can validate later by visiting Mr Green and logging in using your e-mail and password.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 99293000045464

Sua conta do WhatsApp sera registrada em um novo celular Nunca compartilhe este codigo Codigo do WhatsApp: 538-500

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447903154580

Hi darling, you know I've not got WhatsApp its too complicated, is there a different way, love dad xx

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447905954314

No problems, get a new phone soon

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447860673402

I think you've got the wrong number, sorry

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447802893601

Make sure its your mums number that you are texting

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447802893601

Hey! Wrong number

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447598797974

Fuck off

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-581643 is your Google verification code.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447933603808

⁢⁤G⁤⁤⁤-59⁢6⁣1⁤85 is yo⁢ur Go⁢og⁢le v⁣erific⁤ation c⁢o⁤d⁣e

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-605103 is your Google verification code.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-587737 is your Google verification code.

3 เดือนs มาแล้ว