รับข้อความ SMS และรหัสยืนยัน SMS ออนไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเรา +447546399413

รีเฟรชข้อความ
ผู้ส่ง: 447709668765

Wrong number!

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447709664077

I don't have a child

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447709664077

I'm 11

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447709664077

Idk you

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447709664077

Who is this

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447713342264

Hi think you have the wrong number!

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447894068911

You've definitely got the number wrong I'm afraid.

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447522566234

who is it calling me mum?

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447511106163

Hi babe is everything ok xx

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447561433139

Wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447885591943

Hi there if this is someone texting their mum I'm afraid you have the wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447840404170

Hi jo whats up

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447841988934

Fuck off scammer

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447739252251

Hello. We are here

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447775842976

Is it you Nat?

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447845606831

O

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447845606831

I

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447845606831

N

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447598929867

Who's this

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447712140007

Feel free to fuck right off

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447513703075

Fuck off

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801478928

On your bike sod off

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447773613783

Hi Nikki tried to call no reply this is my number xxmum

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447453269643

sorry I don't think I'm ur mum lol

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447729615819

Hi my dear U did not give me your name.

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447891532383

Oh no not my tv license number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447725345502

Wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447521224197

For god sake!!! This is the third phone this year

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447562688051

who are you please

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447788545587

Haha bullocks. Don't be a lowlife

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447535031717

Hi! Sorry this isn't your mum. Wrong number dear.

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447864056938

Hi - you have sent this to a wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447779374443

Which off spring are you

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447858461829

This is a scam

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447711148091

Is this Abigail?

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447916688574

Who is this?

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447453277613

Who is this?

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447453277613

Hi, think you have the wrong number sorry

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447803360668

Think you have the wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447453269733

I think is wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447535033945

Go & scan someone else

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447535033945

Piss off

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447515951522

Oh dear, what's happened to it

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447544119226

De donde es ese número eres yesenia

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447544119226

Ok

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447922722597

Hi mum this is my website we're you ca. find my number pornhub.com

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447835892487

FUCK OFF AND GET A JOB

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43431

Hi, that text was charged from your giffgaff credit balance. Your credit balance is now £8.82. Stop notifications: giff.ly/stopbn

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43431

Hi, that text was charged from your giffgaff credit balance. Your credit balance is now £8.90. Stop notifications: giff.ly/stopbn

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447902816914

Wrong number

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447510313646

[Name] Jessica [Mobile] 07494 551469. I think this must be jon jo.xxxgdad

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: giffgaff

Welcome to giffgaff, glad to meet you. Your new giffgaff number is 07395614772.

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43432

Hey, we're chuffed you've chosen giffgaff. Head to www.giffgaff.com/activate?SSN=8944110068692758522 to get set up. The site's free to visit, whether you've oodles of data or haven't got a megabyte.

2 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533734119

(820199) Code to be used once for WeChat login security verification. Don't share code with others. Disregard this SMS if you didn't intend to log in.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533678758

Use the code (516238) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533272461

Use the code (020393) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Snapchat

Snapchat Password Reset Code: 631226. Snapchat Support will not ask for this code. Do not share it with anyone.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Snapchat

Snapchat Password Reset Code: 978654. Snapchat Support will not ask for this code. Do not share it with anyone.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code: 51164 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/51164 oLeq9AcOZkT

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447759680298

Who is this

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447921857322

Think you have the wrong number

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447834829521

Wait who is this

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447424611826

May I know who please?

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447876495428

Do people actually fall for this lame scam?

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447923163066

Sorry I don't recognise you. May I know who you are?

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447359273140

dont have a revolut

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447809153121

Is everything ok?

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447720871064

Fuck off

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Your LinkedIn verification code is 657854.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code: 56009 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/56009

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

3838 este codul tău Bolt. Nu îl arăta nimănui.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 5353. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447762733244

Wrong number

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447803508148

Sorry who is this.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447762733244

Just kidding

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447762733244

You have always been a disappointment

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447783533989

Sure love x

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 8492. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447828452968

Fuck off cunt.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 99293000822575

Code WhatsApp : 981-682 Appuyez sur ce lien pour confirmer votre compte : v.whatsapp.com/981682 Ne partagez pas ce code

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447922168192

And this is?

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

3464 este codul tău Bolt. Nu îl arăta nimănui.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 99293000570771

<#> Your WhatsApp Business account is being registered on a new device Do not share this code with anyone Your WhatsApp Business code: 741-849 rJbA/XP1K+V

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 99293000933889

Code WhatsApp : 662-875 Appuyez sur ce lien pour confirmer votre compte : v.whatsapp.com/662875 Ne partagez pas ce code

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 99293000496374

<#> L'account WhatsApp Business A" stato registrato su un nuovo dispositivo Non condividere questo codice Il tuo codice WhatsApp Business: 299-446 rJbA/XP1K+V

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: verify

FanPlus code: 919628. Valid for 1 minutes.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447481345169

Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Getir

9833 activation code. You are about to login into your Getir account with the code above. Do not share your code with anyone.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: CloudOTP

000201 is your verification code for rocketreach.co.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447835737653

sm: your shipment today, but no one was home. To re-organise a new date for this ua7T

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533803091

(584063) Code to be used once for WeChat login security verification. Don't share code with others. Disregard this SMS if you didn't intend to log in.

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533563319

Use the code (129091) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> 5172 este codul tău Bolt. Nu îl arăta nimănui. ID: WdpiXhIekmh

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: Betano

Betano: Salut, calificare29! FC Barcelona isi joaca ultima sansa la calificarea in optimi pe terenul lui Bayern, depune si primesti cadou 100 Lei Free Bet + 100 Rotiri Gratuite Bonus! Succes!

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447922265536

Who is this

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447583785094

Who is this?

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447879624460

You've texted a wrong number

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447724464314

Who is it

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447821406357

Hi I don't have WhatsApp

3 เดือนs มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447446232171

This has been sent to the wrong person.

3 เดือนs มาแล้ว