รับข้อความ SMS และรหัสยืนยัน SMS ออนไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเรา +447544734138

รีเฟรชข้อความ
ผู้ส่ง: 43432

Hey, we're chuffed you've chosen giffgaff. Head to www.giffgaff.com/activate?SSN=8944110068640459132 to get set up. The site's free to visit, whether you've oodles of data or haven't got a megabyte.

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447397374454

[Netease]Your pin code is 028364.--Netease CloudGaming

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code: 29481 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/29481 oLeq9AcOZkT

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code: 50020 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/50020 oLeq9AcOZkT

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code: 48178 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/48178 oLeq9AcOZkT

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447938473835

Who is this

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447902653431

Sorry ,think you have wrong number🤔

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447856582128

Lityily this jump in spam just add me on what's up

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368185945

Who is this

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368185945

Is this dad

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447802864963

Who is this??

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: foodpanda

‌รหัส OTP foodpanda ของคุณคือ 1297

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447841419642

What your name

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447938473835

What item and from where

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: kwai

[Kwai]2414 is your verification code. 1SOg125aZCD

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: kwai

[Kwai]2414 is your verification code. 1SOg125aZCD

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447452779800

[Kwai]2414 is your otp. 1SOg125aZCD

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447468005538

[Kwai]2414 is your verification code. 1SOg125aZCD

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: DiDi

[99]VOCE GANHOU 100%OFF na proxima corrida com o 99Moto! Valido do dia 25/10 a 31/10 limitado a R$10. Aproveite!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447941383393

Fuck off

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447928495701

Jeremy? You okay?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447906698481

Wrong number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447763672935

Who is this

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447476351623

You didn't attempt the delivery

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447858637015

Allllla best

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447778389776

Piss off

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447842820851

I am sat with both my daughter so fuck off xxxxxx

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Telegram

Telegram code 38992

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447835737696

sm: your shipment today, but no one was home. To re-organise a new date for this EBzS

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447928481144

Who is this

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447764627781

Who's this?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447743401077

My daughters dead you sick individual

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447748765910

I think you have the wrong number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447730455996

Who is this?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447730455996

Who is this?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447926576959

Hellooo

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447926576959

Is it Patrick!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447821243821

What's up

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447821243821

I deleted whats app remeber

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447821243821

Oh no

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447989322407

Fuck off

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447866698500

Tried to call on 07826090895

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447769588272

I don't have WhatsApp and you know this?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447955934786

Who is it

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447955934786

Ok

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447921778999

Fuck off scammer scum

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447718990381

Wrong person!!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447716147351

Fuck off scum

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447762317996

Sorry who is this?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447732872141

Done it i think xx

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Telegram

Telegram code: 51808 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/51808 oLeq9AcOZkT

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Telegram

Telegram code: 89917 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/89917 oLeq9AcOZkT

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447809622328

Who's this please

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447783842978

Sorry not got this number logged, who are you

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447734820055

Think you have the wrong number ??

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: GlobalSMS

[Netease]Your pin code is 659830.--Netease CloudGaming

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Telegram

Telegram code 97377

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533075241

Use the code (759774) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447843878444

im sorry but you have the wrong number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

[Chamet]3062 is your Chamet verification code.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

[CHAMET]8489 is your Chamet verification code.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447841641692

Huh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-009237 is your Google verification code.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-168220 is your Google verification code.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-911020 is your Google verification code.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447526406464

⁤⁢G⁣⁤-23⁣3⁣3⁤11 i⁣s yo⁤ur Go⁢og⁤le v⁣er⁣ific⁢ation c⁢o⁣d⁢e

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Google

G-425609 is your Google verification code.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 63661

[RICHDADDY] Your OTP no. is 9783 on 25-10-2022 12:57:53

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 63661

[RICHDADDY] Your OTP no. is 9884 on 25-10-2022 12:55:53

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 63661

[RICHDADDY] Your OTP no. is 6073 on 25-10-2022 12:43:52

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447842150144

Aaron

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447842150144

Joe

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447842150144

Cara

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447842150144

Amy

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447842150144

Which one are u

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: PlanetTalk

Your verification code is: 1357

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447732350240

I've enjoyed using the Planet Talk app and now am inviting you to use it too. Special offer of £5 extra free credit when you top up! bit.ly/getPlanetTalk

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447746561174

Who is this

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447739418052

Hi, I'm really sorry to say but this isn't your mums number? Apologies.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447841376620

I told you not to message me till next week, your father is starting to suspect somethings up!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code 18073

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code 75817

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447802371136

Ive tried and its saying your not available. ?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447802371136

Why havnt you whatsaped me from this number ?? Which child are you ?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447751314141

You got the wrong number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447935409210

Go and fuck yourself 😛😛😛😛

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447777652155

Sorry, You have the wrong number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code 10764

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447842130216

which friend?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447762808432

Im not your mum

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Verify

Telegram code 88766

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447875254563

Who?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447923177544

But realistically your just trying to scam me if you actually done any research on the people you are intending to make your mark you would have realised none of our children are old enough to be out of our sight now jog on wonder how many people you get to fall for this crap as it's the most common scam atm and the majority of the world are aware of it 🖕 fools

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447923177544

Kid*

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447923177544

Oh by the way what kind is it we have 2 remember 😂

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447923177544

That's funny surly you should know this is dad's number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447821772155

Omg it's years since I heard from you! How are all the grandkids?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447841788378

Who's this?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: SinchVerify

Ton code Tinder est 434337 Ne le communique à personne

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447912414839

Which child is this? 😊

1 เดือน มาแล้ว