รับข้อความ SMS และรหัสยืนยัน SMS ออนไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเรา +447544714417

รีเฟรชข้อความ
ผู้ส่ง: 447804795199

Fraser or Callum?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447519864588

Who's this

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447709834973

Sorry you've got the wrong number lol

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447590806033

Don't know how to add this number to WhatsApp

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447714569393

Hi sorry I think you might have the wrong number x

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447928746700

😂😂😂 nice try my kids are under 5 years old cunt

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447590806033

Hi just seen your text you could of said who I'm texting is it Paul or Scott xxx

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447889863962

I'll call you a bit later xxx

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447808928898

Hope you are OK?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447808928898

OK. Think code is +61 then 403 163 392

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447306325846

Be in before 9 or the doors getting locked xx

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447923468110

You should of put a case on it , now look you've broken it fucking idiot

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447515108109

Are you okay ??

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447515108109

Why can't you text in here darling ?xx

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447802442904

Who is this

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447885598488

OMG are you ok?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447747173143

Who's this?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447771596492

Piss off

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447771596492

Mum 🤣🤣😂

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447711286306

Oh dear my darling how dreadful. How have you a got a new number with a broken phone? I hope you are okay. I am worried xxx

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447545899548

You dumb cunt. Does this actually ever work?

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447850128663

Sorry, think you may have the wrong number I am not anyones mum

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447863871554

STOP

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447711433948

How Harry

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447718882007

Hi thanks for the new number ☺ how is it.

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447514460268

Hi Darren sorry to hear that,I'm not on WhatsApp as I don't have a smartphone Love mum

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447907537143

My daughter is a manager at EE.. go get a proper job and stop robbing people 🤨

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447860105706

Fuck you!!

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447912614666

Yes here is one fuck off you asshole

1 สัปดาห์ มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447788547772

Hi, I think you have the wrong number.

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447873163602

Fuck off

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447803724557

Is this a scam

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447510406128

Again? You fucking idiot. Your dad is furious and he's got the belt out.

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447592376028

Bit too young to be your mum 😭

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447813597954

Piss off

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447799038696

oh god that's shit luck princess x

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447745547348

🖕🖕

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43431

Hi, that text was charged from your giffgaff credit balance. Your credit balance is now £3.52. Stop notifications: giff.ly/stopbn

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447841047676

Fuck you ava

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43431

Hi, that text was charged from your giffgaff credit balance. Your credit balance is now £3.72. Stop notifications: giff.ly/stopbn

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447826596836

Nice try

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43431

Hi, that text was charged from your giffgaff credit balance. Your credit balance is now £3.92. Stop notifications: giff.ly/stopbn

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447811323715

Bugger off

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: giffgaff

Welcome to giffgaff, glad to meet you. Your new giffgaff number is 07759775807.

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 43432

Hey, we're chuffed you've chosen giffgaff. Head to www.giffgaff.com/activate?SSN=8944110068640459108 to get set up. The site's free to visit, whether you've oodles of data or haven't got a megabyte.

2 สัปดาห์s มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447447687374

[Netease]Your pin code is 968262.--Netease CloudGaming

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447894167320

Use the code (400384) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533131149

Use the code (519042) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447846365261

Use the code (601122) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533872040

Use the code (204777) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533362340

Use the code (759945) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 51472

Kode ID Apple Anda adalah: 891630. Jangan membagikannya.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 51472

Kode ID Apple Anda adalah: 319712. Jangan membagikannya.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 37282340100

<#> Your Viber code: 106040 Getting this message by mistake? https://reports.viber.com/PQfW6Yoi 6EQbNfKgO8O

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533053188

Use the code (019263) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533533334

Use the code (056010) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447474655863

I have been in waiting..I don't know what happened.. Please can you come back later,or tomorrow morning..please press A..my door was open..

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801557181

Considering I've not got kids ... you piece of shit!! Go scam someone else you wanker!!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801557181

Why Wattsapp?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447429099489

Scam

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447928711961

Hiya, sorry I'm not your mum. You've got the wrong number x x

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Zalo

5499 is verification code of 447544714417

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447809288895

FAST AS FUCK BOIIIIIIIII

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447849118002

????

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447801557181

Hi ok

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447849118002

Who is it x

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447922691659

hi who is this?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447305924451

Would you like some money for a new phone? x

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447912112131

I think you have a wrong number

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447762793351

What?

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447850949910

Thanks for this . Let me know your address and I'll send the police fraud specialists straight round !

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Qsms

(YoHo) 496908 is your verification code,valid for 300 seconds.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447539911879

Who is this

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368573717

Is this courts? xxx

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447368573717

It's brooke xx

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: BPF

Reminder: Welcome to Barclays Partner Finance. We need to confirm your identity to continue with your loan. Once you click the link below, you must complete the steps within 90 minutes. https://customer.barclays-partnerfinance.com/?application=05223780-c703-4831-a2bb-8821e14fd199

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 1941. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: FACEBOOK

<#> 85488803 is your Facebook code Laz+nxCarLW

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: BPF

Welcome to Barclays Partner Finance. We need to confirm your identity to continue with your loan. Once you click the link below, you must complete the steps within 90 minutes. https://customer.barclays-partnerfinance.com/?application=05223780-c703-4831-a2bb-8821e14fd199

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 83372

Apple Store: Before you come to pick up your device in order W1040125376, we recommend you perform an iCloud backup. You'll have access to all the iCloud storage you need to back up and transfer your apps and data to your new device. Learn more: https://prepare.icloud.com/?c=retail

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 51472

Your Apple ID code is: 337600. Do not share it with anyone. @apple.com #337600 %apple.com

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Apple

Your Apple ID code is: 720252. Do not share it with anyone.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

<#> Código de ativação Bolt: 1246. Não o partilhes. ID: WdpiXhIekmh

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447835765044

How about fuck off the two numbers are different you imbred

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447835765044

How about fuck off the two numbers are different you imbred

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447767214924

Numpty

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447851621599

I'm not your mum I think u have the wrong number sorry

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447767214924

Nice try sumptuous

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447802974253

I think you have the wrong number..

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Uber

Your Uber code is 4505. Never share this code. Reply STOP ALL to +44 7903 561836 to unsubscribe. REw25AL7iaR

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533994889

Your Uber code is 1055. Never share this code. Reply STOP ALL to +44 7903 561836 to unsubscribe. REw25AL7iaR

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533805813

Your Uber code is 6592. Never share this code. REw25AL7iaR

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: Bolt

Código de ativação Bolt: 1175. Não o partilhes.

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: DiDi

[99]Codigo de verificacao: (650998). Voce esta excluindo sua conta. Se nao tiver feito esse pedido, redefina a senha para proteger sua conta. 9++GpGjjUgb

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: DiDi

[99]Seu codigo de verificacao e (804692). Esse codigo e valido por 5 minutos. Para sua seguranca, nao o compartilhe com outras pessoas. 9++GpGjjUgb

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 99293000180434

Your WhatsApp account is being registered on a new device Do not share this code with anyone Your WhatsApp code: 629-002

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 447707251867

Use the code (094293) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: 678533295269

Use the code (447331) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: GKSeasonTkt

Your verification link is: https://get-this-app.com/greenekingseasonticket/verification/5f88191d73ec4570804c81a688f16cb3/32a7539436c543db8e895792fb7febe1

1 เดือน มาแล้ว

ผู้ส่ง: verify

FanPlus code: 396498. Valid for 1 minutes.

1 เดือน มาแล้ว